PRIVACYBELEID

 

Wij bij Cablescan doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze websites (onder het hoofddomein en subdomeinen van cablescan.nl).

 

Dit privacybeleid regelt onze gegevensverzameling, verwerking en gebruikspraktijken. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang tot en de correctie van uw persoonlijke gegevens. Als u het niet eens bent met de gegevenspraktijken die worden beschreven in dit privacybeleid, dient u de website niet te gebruiken.

 

We werken dit privacybeleid regelmatig bij. We zullen eventuele wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een duidelijker bericht plaatsen door u een kennisgeving per e-mail te sturen.

 

Hoewel we u op de hoogte zullen stellen van materiële wijzigingen in dit privacybeleid, raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te herzien.

 

 1. INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN

 

 • Persoonlijke en contactgegevens, waaronder uw naam, leeftijd, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, gebruikersnaam, gebruikersnaam (en) voor sociale media. We kunnen een deel van die contactgegevens verzamelen wanneer u met ons communiceert, inclusief via ons klantenserviceteam of wanneer u een aanvraagformulier invult via of website.
 • Details (en kopieën) van uw communicatie en interacties met ons via ons klantenserviceteam of anderszins, inclusief per e-mail, telefoon (spraakopnames), post en online via webchat, de feedbackknop of op Cablescan sociale mediakanalen.
 • Informatie over hoe u onze website gebruikt en vanaf welke websites u bij ons bent gekomen.
 • Technische informatie over uw apparaat of browser wanneer u onze website gebruikt, inclusief geolocatiegegevens om te bepalen vanuit welk land u onze website of app bezoekt, uw internetprotocol (IP) -adres, apparaat-ID, browsertype en -versie en tijdzone-instelling, die kunnen in sommige gevallen persoonsgegevens zijn.
 • We kunnen ook persoonlijke gegevens rechtstreeks van u of van verschillende derde partijen en openbare bronnen ontvangen, inclusief van sociale mediakanalen (als u via die kanalen met ons communiceert), of andere derde partijen.

 

 1. HOE EN WAAROM WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

 

In de onderstaande tabel zetten we alle manieren uiteen waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, en waarom. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, waar van toepassing.

 

Het is soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken om met u te communiceren naar aanleiding van een aanvraag via onze website of Social Media kanalen.

 

Contact

 

We gebruiken uw persoonlijke en contactgegevens om u als nieuwe aanvraag te registreren.


Beheer van uw account

 

Wij gebruiken uw persoonlijke en contactgegevens om uw account te beheren.

 

Noodzakelijk voor een effectieve communicatie met u.

 

Met u communiceren

 

We gebruiken de door u verstrekte persoonlijke en contactgegevens, kopieën van uw communicatie met ons en om onze relatie met u te beheren. Bijvoorbeeld:

 

 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze accountvoorwaarden of ons privacybeleid;
 • om met u te communiceren naar aanleiding van een vraag, verzoek of klacht die u heeft, inclusief per e-mail, telefoon en in webchat, ongeacht of deze betrekking heeft op een installatie of applicatie die u bij ons hebt gekocht of anderszins.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze diensten gebruiken).

 

Personeelstraining

 

We kunnen kopieën van uw communicatie met ons gebruiken (inclusief spraakopnamen) om ons personeel op te leiden.

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ervoor te zorgen dat we u de beste service kunnen bieden).

 

Marktonderzoek

 

We kunnen de door u verstrekte persoonlijke en contactgegevens gebruiken om u te vragen deel te nemen aan marktonderzoek of een enquête.

 

We gebruiken ook de resultaten van enquêtes of marktonderzoeken die u uitvoert om onze website of onze service te verbeteren.

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze service en zaken te beoordelen en te verbeteren).Technische problemen

 

Als u contact met ons opneemt over een probleem, kunnen we technische informatie en persoonlijke en contactgegevens gebruiken om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

 

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het uitvoeren van Cablescan, het verlenen van administratie en IT-diensten, beveiliging en fraudepreventie)

 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Analytics

 

We gebruiken informatie over uw gebruik van onze website en technische informatie, inclusief over uw apparaat of waar u onze website bezoekt, om onze service te optimaliseren en om onze website, services, direct marketing, klantrelaties, gedragsprofilering en ervaringen te verbeteren.

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om de interacties met onze website te meten, om soorten klanten van Cablescan te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren).Publiciteit

 

We kunnen uw persoonlijke en beperkte contactgegevens gebruiken in publiciteitsmateriaal op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven.

 

Naleving van de regelgeving

 

We kunnen uw persoonlijke en contactgegevens, financiële informatie, informatie over elke transactie tussen u en ons, informatie over uw gebruik van onze website of technische informatie gebruiken om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Fraudepreventie

 

We kunnen uw persoonlijke en contactgegevens, financiële informatie, informatie over elke transactie tussen u en ons, informatie over uw gebruik van de website of technische informatie gebruiken om analyses uit te voeren met het oog op het identificeren van en omgaan met fraude. of frauduleuze activiteiten.

 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ervoor te zorgen dat transacties en interacties met ons niet frauduleus zijn).

 

Vragen

 

We kunnen uw persoonlijke en contactgegevens, financiële informatie, informatie over elke transactie tussen u en ons, informatie over uw gebruik van de website of technische informatie gebruiken om een ​​verzoek, klacht of vraag van u te behandelen.

 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om op u te reageren en om eventuele verzoeken te behandelen).

 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om geaggregeerde gegevenssets te maken. U bent niet identificeerbaar op basis van die geaggregeerde gegevens en het wordt niet als persoonlijke gegevens beschouwd.

 

Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.


Doel / activiteit

Soort gegevens

rechtmatige grondslag voor het verwerken, waaronder basis van rechtmatig belang

Om u te registreren als een onderzoek via onze website of social media kanalen

 1. Identity
 2. Contact

Voor een effectieve communicatie en om ons de mogelijkheid te reageren op nieuwe vragen te geven.

   

Om een relatie met u met betrekking tot de producten en diensten die zouden kunnen profiteren in de toekomstbehouden.

 1. Identity
 2. Contact
 3. Technische
 4. Gebruiksprofielrapporten
 5. gegevens

Marketing communicatie met degenen die toestemming hebben gekregen

    1. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN VOOR MARKETING

 

We kunnen u marketingcommunicatie sturen via een aantal verschillende kanalen. U kunt nieuwsbrieven, e-mailmeldingen en andere marketingcommunicatie ontvangen die u bij ons aanvraagt ​​of waarmee u instemt door u aan te melden bij het invullen van een registratieformulier op onze service, en / of ons niet hebt gevraagd te stoppen met het verzenden van marketing via e-mail naar u .

 

Hoe u zich kunt afmelden voor marketing.

 

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van dergelijke marketingcommunicatie en kennisgevingen van ons. U kunt dit op verschillende manieren doen. Om te stoppen met het ontvangen van marketing via e-mail:

 

 • Klik op ‘uitschrijven’ of wijzig de voorkeuren in alle e-mailcommunicatie die we verzenden;
 • Neem schriftelijk contact met ons op; of
 • stuur een e-mail naar sales@cablescan.co.uk

 

 1. HOE DELEN WE UW GEGEVENS MET DERDEN

 

Soms delen we de gegevens die we van u verzamelen met de volgende vertrouwde derden:

 

 • banken en betalingsproviders – om op te zetten en / of te verkrijgen betaling van aan ons verschuldigde bedragen.
 • Onze IT-systeemproviders – om software te leveren om uw account in te stellen, om met u te communiceren via webchat en andere communicatieleveranciers en om onze systemen aan ons te leveren, ook voor de doeleinden van hosting, ondersteuning en softwarelicenties.
 • Socialmediaplatforms – met het oog op het vervullen van de service en gerichte advertenties.
 • Bedrijven voor online enquêtes en marktonderzoekbureaus – om enquêtes uit te voeren (waaronder bijvoorbeeld onze tevredenheidsenquête over websites) en ander marktonderzoek en om de resultaten te analyseren.
 • Bedrijven voor digitale analyse – voor website-analyse en rapportage met betrekking tot onze analyse en marketing.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars – voor het verlenen van advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten.
 • Politie of andere dergelijke regelgevende autoriteit – als onderdeel van een onderzoek of anderszins voor wettelijke of regelgevende doeleinden.
 • Auditors – om onze systemen en transacties te controleren met het oog op het waarborgen van efficiëntie, of wettelijke of contractuele naleving.
 • We zullen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken. We doen dit om onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude.

 

 1. HOE WE UW GEGEVENS BESCHERMEN

 

We hebben verschillende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen:

 

 • Onze volledige site is toegankelijk via https in plaats van http, wat betekent dat alle informatie die wordt verzonden en ontvangen, gecodeerd is voor extra veiligheid. U kunt dit zien in de adresbalk van uw browser.
 • Zoals beschreven in dit privacybeleid, kunnen we in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken. Waar we dat doen, eisen we dat die derde partij passende technische en organisatorische maatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen; In sommige gevallen kunnen we echter wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan een derde partij bekend te maken en hebben we beperkte controle over hoe deze door die partij worden beschermd. 1. HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

 

Aan het einde van die bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd (zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

 

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doeleinden bereiken met andere middelen en met de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

In sommige omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te verwijderen: zie ‘Uw rechten’ hieronder voor meer informatie.

 

 1. UW RECHTEN

 

U hebt het recht om:

 

 • ons te vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden
 • om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken wanneer deze worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen, als er geen dwingende redenen zijn voor die verwerking;
 • om bij ons toegang te vragen tot persoonlijke informatie die over u wordt bewaard (zie hieronder);
 • om te vragen dat de informatie die we over u hebben, wordt gecorrigeerd als deze onjuist of onvolledig is;
 • om te vragen dat we elke op toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens stoppen nadat u die toestemming hebt ingetrokken;
 • om in bepaalde omstandigheden te vragen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen;
 • om onder bepaalde omstandigheden te vragen om de verwerking van die informatie te beperken; en
 • om, in bepaalde omstandigheden, gegevensportabiliteit te vragen.

 

 1. CONTACT

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, inclusief eventuele verzoeken om uw rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de Data Protection Officer via de hieronder vermelde gegevens:Per e-mail naar: sales@cablescan.co.uk

 

Met het oog op verzoek een kopie van de persoonsgegevens die Cablescan over u bewaart, kunt u uw verzoek schriftelijk richten aan de functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde adres. Om ons in staat te stellen uw identiteit te verifiëren en uw verzoek te verwerken, moet u alle volgende informatie en documentatie bij uw verzoek voegen:

 

 • uw volledige naam;
 • het e-mailadres dat is geregistreerd bij uw account;
 • een beschrijving van de gegevens die u opvraagt, inclusief een datumbereik;
 • bewijs van uw identiteitsbewijs;
 • de datum van het verzoek.

 

Als u niet tevreden bent met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen. We zouden het echter op prijs stellen als u eventuele zorgen wegneemt voordat u de bevoegde autoriteit benadert, dus neem in eerste instantie contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail.

 

 1. COOKIES

 

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om u, uw browser en uw apparaat te herkennen. We staan ​​ook zorgvuldig geselecteerde derde partijen toe om cookies, pixels en advertentietags te gebruiken terwijl u onze website bezoekt. Deze verzamelen informatie over uw surfgedrag en gebruik en stellen ons in staat om u advertenties te laten zien terwijl u onze website en andere sites op internet bezoekt. Al onze gebruikte advertentiecookies worden beschreven in de onderstaande cookielijst.

 

Er zijn vier hoofdtypen cookies en technologie. Hier leest u hoe en waarom we ze gebruiken:

 

Strikt noodzakelijke cookies

 

Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website en app. Zonder deze cookies kunt u sommige functies van onze website en app niet gebruiken, zoals inloggen op uw account.

 

Prestatiecookies

 

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website of app gebruikt en helpen ons de manier waarop onze website en app werken te verbeteren door het u gemakkelijker te maken om naar verschillende taken te navigeren en deze uit te voeren.

 

Functionaliteitscookies

 

Deze cookies stellen ons in staat om te identificeren of u bent ingelogd op uw Eaglefish Media-portaal en om de keuzes die u maakt en uw voorkeuren te onthouden om uw ervaring met onze website en app te verbeteren.

 

Advertentiecookies en pixels

 

Onze zorgvuldig geselecteerde mediapartners plaatsen namens ons cookies, pixels en advertentietags van derden op onze website en app. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website en / of app, de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd.

 

We gebruiken deze informatie om onze website en de inhoud die erop wordt weergegeven, relevanter voor u te maken. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u bepaalde inhoud ziet te beperken, en om de effectiviteit van onze digitale campagnes te meten.

 

We kunnen deze analytische informatie voor deze doeleinden met derden delen. U kunt deze cookies verwijderen en toch de website en app blijven gebruiken.

 

Meer informatie over dit soort cookies en opt-out-informatie vindt u in Uw cookies beheren.

 

Beheer van uw cookiesAls u cookies van onze website wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u dit doen in uw browserinstellingen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, houd er dan rekening mee dat dit de manier waarop u onze website gebruikt kan beperken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de informatie die normaal gesproken als cookie zou zijn opgeslagen, opnieuw moet invoeren.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

 

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op onze website worden geplaatst. Waar nodig zullen we u periodiek op de hoogte brengen van de wijzigingen.

 

Laatst bijgewerkt op 21 december 2020